צוואה הדדית

איך מגישים צוואה הדדית באופן מקוון 

בשנים האחרונות החלו זוגות רבים, נשואים ו/או ידועים בציבור, לערוך צוואה ייחודית הנקראת צוואה הדדית. זהו מסמך שבני הזוג עורכים יחד אך יש גם אפשרות שכל אחד מבני הזוג יערוך לבד את צוואתו כאשר הצוואה של בן זוג אחד מסתמכת על צוואתו של בן הזוג האחר.

צוואה הדדית

בגלל מורכבות הצוואה חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה המתמחה בעריכת כל סוגי הצוואות, לרבות צוואות הדדיות. זהו נושא רגיש העלול לגרום למחלוקות בין בני הזוג, למתח, לוויכוחים וגם לסכסוכים עם ובין היורשים לעתיד.

הפקדת הצוואה ההדדית

כדי להפקיד את הצוואה ההדדית באופן רגיל בני הזוג המצווים חייבים להגיע פיסית ללשכת הרשם לענייני ירושה. יש להגיע ללשכת הרשם בהתאם למקום המגורים הנוכחי של בני הזוג. בני הזוג נדרשים להגיע ללשכת הרשם לירושה עם הצוואה ההדדית שהם ערכו יחד או עם שתי צוואות המסתמכות זו על זו.

בנוסף, עליהם להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה עם מסמכים כגון תעודת זהות ותמונה עדכנית של כל אחד מבני הזוג, מקור של הצוואה של כל אחד מבני הזוג – כלומר עליהם להגיע ללשכת הרשם עם צוואות זהות ומקוריות. בנוסף, יש להציג אישור על תשלום שתי אגרות, אחת לכל אחד מבני הזוג המצווים בגין הפקדת הצוואה, אגב יש לשלם שתי אגרות גם כאשר בני הזוג ערכו את הצוואה ההדדית כמסמך אחד ומשותף ולא כשתי צוואות נפרדות המסתמכות זו על האחרת.

החוק קובע שאין אפשרות להפקיד את הצוואה אלא רק על ידי המצווים עצמם, לכן לא ניתן לספק ייפוי כוח לעורך דין על מנת שהוא יפקיד את הצוואה ההדדית של בני הזוג בצורה מקוונת וללא צורך להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה.

בני הזוג המצווים יכולים להחליט על שמירת הצוואה ההדדית אצלם או בכל מקום אחר המוסכם על שניהם, למשל בכספת בבנק, בידיו של בן משפחה, עורך דין, חבר וכדומה. אם בני הזוג ערכו את הצוואה או הצוואות המסתמכות זו על זו בפני עדים, בכתב יד או שהם ערכו צוואה נוטריונית הם רשאים מבחינת החוק להפקיד את הצואה המקורית בלשכת הרשם לענייני ירושה. מאחר ורק המצווים עצמם יכולים על פי חוק הירושה להפקיד את הצוואה ההדדית בלשכת הרשם לענייני ירושה עליהם להגיע יחד ללשכה ולמסור את הצוואה למשמרת בלשכת הרשם.

אי אפשר להפקיד צוואת הדדיות באמצעות צד שלישי כמו מיופה כוח, עורך דין או שליח, ולא ניתן מבחינה חוקית להפקיד צוואה הדדית באמצעות שליחתה בדואר ללשכת הרשם.

הכתב באדיבות עורך דין יוסי ברקוביץ – מומחה בדיני צוואות, ירושות, חוזים, מקרקעין ומיסוי. עו”ד ברקוביץ הוא מומחה מנוסה לעריכת צוואות הדדיות, הוא מסייע לבני הזוג לקבל החלטות נכונות וחוקיות ולערוך צוואה תקנית תוך התייחסות לגורמים רבים וחשובים.