איך מוצאים פונדקאית

חוק הורים מיועדים לפונדקאות – מרכז להורות פונדקאות

קרדיט:מרכז להורות באמצעות פונדקאות

חוק הורים מיועדים לפונדקאות

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ”ו-1996 מגדיר את המושג הורים מיועדים וקובע שההורים המיועדים יכולים להיות רק איש ואישה שהם בני זוג (נשואים ו/או ידועים בציבור) או אישה ללא בן זוג. על פי החוק ההורים המיועדים מתקשרים עם אם פונדקאית (אם נושאת) כדי להביא ילד לעולם, יש לעמוד בכל התנאים שנקבעו על מנת לקבל אישור עקרוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים במשרד הבריאות.

תנאים מחייבים להתקשרות בין הורים מיועדים לאם נושאת

כדי לקבל אישור מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ההורים המיועדים נדרשים להגיש בקשה מסודרת ומפורטת עם מסמכים שונים. נציגי הוועדה בוחנים את הבקשה והמסמכים המצורפים כדי לגבש החלטה בנושא, ולאחר בדיקת המסמכים נציגי הוועדה מקשיבים ומראיינים את הצדדים להסכם הפונדקאות כדי לשקול את מכלול הנתונים המוצגים בפניה חברי הוועדה ולהבטיח כי מתקיימים כל התנאים כפי שהם מופיעים בסעיף 5 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים.

התנאים העיקריים לצורך התקשרות בין ההורים המיועדים לאם הפונדקאית הינם:

 • ההורים המיועדים לתהליך הפונדקאות בישראל הם איש ואישה שהם בני זוג, או אישה ללא בן זוג.
 • ההורים המיועדים חייבים להיות בגירים כאשר גילה של האם המיועדת לא יעלה על 53 שנים כאשר היא מגישה את הבקשה והמסמכים לוועדה ועד גיל 54 בעת החתימה על ההסכם עם אם נושאת.
 • תושבי ישראל.
 • אין לאם המיועדת ללא בן זוג (יחידה) יותר מ-2 ילדים גנטיים, בין אם הילדים שלה נולדו באופן טבעי או בתהליך פונדקאות.
 • אין להורים המיועדים שהם בני זוג מעל שני ילדים משותפים.
 • אם האם המיועדת היא יהודייה גם האם הנושאת חייבת להיות מאותה דת.
 • בישראל מותר להשתמש רק בזרע של האב המיועד להפריה חוץ גופנית כאשר הביצית לא יכולה להיות של האם הנושאת, במקרה של אם יחידה הביצית חייבת להיות שלה.
 • חתימה מרצון חופשי של כל הצדדים על ההסכם לנשיאת עוברים.
 • חוות דעת מרופא מומחה על התאמת ההורים המיועדים לתהליך, יש לצרף גם חוות דעת של מומחה לגבי התאמת האם הנושאת.
 • ההורים המיועדים זכו לייעוץ מקצועי ושקלו אפשרויות נוספות להורות, לדומה אימוץ ילד.
 • תהליך הפונדקאות לא יסכן את שלום ההורים המיועדים והאם הנושאת, כולל היילוד וזכויותיו.
 • התהליך יתקיים בישראל, כולל הפריה חוץ גופנית, תקופת ההריון והלידה, למעט מקרים מסוימים המאושרים על ידי הוועדה.
 • ההורים המיועדים והאם הנושאת חתמו על כתב ויתור סודיות רפואית.
 • ההורים המיועדים הסכימו להעברת מידע מהמרשם הפלילי בעניינם.

הוועדה לאישור ההסכמים לנשיאת עוברים מבצעת בדיקה מקדמית של ההורים המיועדים כדי לוודא שהם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק, לאחר אישור ראשוני ההורים המיועדים יכולים להתחיל לחפש אם פונדקאית ולנסח את ההסכם ביניהם, עדיף לאתר אם נושאת בעזרת סוכנות מקצועית ובעלת ניסיון רב בניהול תהליך פונדקאות בישראל.

הכתבה באדיבות המרכז להורות באמצעות פונדקאות – הסוכנות הוותיקה, המקצועית והמנוסה ביותר בארץ לתהליכי פונדקאות.